Reklamační řád

 Na veškeré zboží prodávané na www.derflkola.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Na některé zboží se vztahují speciální záruční podmínky, které jsou pro tento případ uvedeny u popisu zboží na www.derflkola.cz nebo v záručním listu.


Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.
Veškerý záruční a pozáruční servis je zajištěn u naší firmy nebo u výhradního zastoupení výrobce v ČR.


 

Reklamované nebo vrácené zboží prosím zasílejte na adresu:

Cyklosport Derfl s.r.o.

Bezručova 789/4

276 01 Mělník

nebo zboží můžete přinést osobně na prodejnu, která je na výše uvedené adrese.

Zásilky, které budou doručeny jinam než na naši provozovnu nebudou zpracovány a jejich přeprava se následně bude řídit obchodními podmínkami daného přepravce.

Vrácení zboží / Odstoupení od smlouvy: V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 1829 Z.Č. 89/20212 Sb., dle kterého má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) ve lhůtě 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Kupující je povinen při využití tohoto práva ao této skutečnosti informovat prodávajícího. Splatnost této vrácené částky je max. 14 dnů od doručení zboží zpět prodávajícímu Cyklosport Derfl s.r.o. Podmínkou je, že toto zboží není poškozeno, nebylo montováno, nebylo použito a je včetně kompletního příslušenství a v originálním obalu. Upozorňujeme ba ustanovení § 1833.


 

Pro reklamaci nebo vrácení zboží si stáhněte přiložený formulář, řádně vyplňte a odešlete společně se zbožím.

Reklamované nebo vrácené zboží nezasílejte na dobírku. Takovou zásilku nepřijmeme.

…………………………………………………………………………………………………………………

I. Všeobecná ustanovení

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určuje postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí doložit řádně vyplněným dokladem o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu Cyklosport Derfl s.r.o.

II. Práva a povinnosti prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o. v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající Cyklosport Derfl s.r.o. se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.

Odpovědnost prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o. se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty.

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu Cyklosport Derfl s.r.o. v reklamačním řízení

V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce - 30 dní (nárok vznikne při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.

V případě neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.

Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v tomto reklamačního řádu.

Kupující je povinen informovat prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o. na email derflkola@centrum.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky e-shopu.

V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán ČOI, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

Kupující je povinen upozornit přepravní společnost při převzetí zásilky, že je poškozen obal zásilky a zásilku převzít tzv. s výhradou. Pokud je obsah zásilky poškozen, je kupující - zákazník povinen nejpozději do 48 hodin kontaktovat přepravní společnost a žádat zahájení reklamačního řízení. Pokud bude kupující uplatňovat reklamaci poškozené zásilky u prodávajícího, bude tato reklamace odmítnuta.

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o.

Tento reklamační řád se netýká situací, kdy zákazník převezme poškozenou zásilku od přepravní společnosti. Pokud je zásilka se zbožím poškozená, je nutno nejpozději do druhého dne kontaktovat přepravní společnost a zahájit reklamační řízení s přepravní společností. Prosíme také o emailovou kopii směrem k nám, abychom měli přehled o kvalitě práce přepravních společností.

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. října 2021.  

Dokumenty ke stažení


Načítám...
ico Pokračovat v nákupu
Celkem
ico
Nakupte ještě za
a máte DOPRAVU ZDARMA
editUpravit košík