Obchodní podmínky

1. Informace o prodávajícím

 

Provozovatelem online obchodu www.derflkola.cz je:

Cyklosport Derfl s.r.o. se sídlem Bezručova 789/4, 276 01 Mělník, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186032.

IČO: 24179175,

DIČ: CZ24179175,

tel.: +420 315 623 812

mobil +420 604 777 091

e-mail: derflkola@centrum.cz

Bankovní spojení: 2113437558/2700

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na výše uvedené doméně prodávajícího, jejíž provozovatelem je společnosti Cyklosport Derfl s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (spotřebitelů resp. kupujících).

 

2. Nabídka zboží a ceny

 

Naši nabídka zboží je upravována a aktualizována každý den. Všechny ceny zboží a částky nákladů na dopravu jsou konečné a včetně příslušné sazby DPH. Cyklosport Derfl s.r.o. je plátce DPH.

Rádi bychom zdůraznili, že většina údajů na webu prodávajícího je převzata od výrobců a dodavatelů a i přes naši snahu o co nejvyšší přesnost může dojít v interpretaci k nepřesnostem nebo chybám, na které si tímto vyhrazujeme právo, a za které neneseme v žádném případě jakoukoliv odpovědnost.

Zboží je prezentováno v internetovém obchodě derflkola.cz formou náhledů jednotlivých kategoriích. Detail každého zboží obsahuje název, krátký popis, obrázek a další doplňující technické informace o produktu. Odstíny barev fotografií produktů se mohou drobně lišit od barvy skutečného produktu vlivem nastavení monitorů jednotlivých návštěvníků. Cyklosport Derfl s.r.o. za tuto skutečnost neodpovídá. Obrázky u produktových variant mohou být pouze ilustrativní.

Po vybrání požadované varianty, případně barvy produktu tlačítkem PŘIDAT DO KOŠÍKU, umístíte vámi vybrané zboží do košíku. Při každém zobrazení košíku uvidíte produkt, počet vložených kusů a celková cenu zboží v košíku.

V košíku se Vám zobrazí náhledy zboží s počtem kusů, který lze upravit. V druhém kroku máte možnost vyplnit objednávku včetně dopravy a adresy. Po vyplnění údajů v objednávce a seznámením se s obchodními podmínkami je nutné tlačítkem potvrdit objednávku. Pak se objeví závěrečná rekapitulace a vy objednávku potvrdíte.
V případě poklesu hodnoty objednávky pod částku pro poštovném zdarma, bude poštovné účtováno dle platného ceníku.

 

3. Proces zpracování objednávky

 

Minimální hodnota objednávky přes eshop je 100 Kč pro Českou republiku. Do ostatních zemí zboží nezasíláme.

Dále bude následovat potvrzení Vaší objednávky naší firmou se sdělením dodacího termínu. Automaticky vygenerovaný e-mail s potvrzením o přijetí objednávky je pouze informativní a je pouze potvrzením o přijetí Vaší objednávky. Akceptace Vaší objednávky bude učiněna nejpozději následující pracovní den dalším e-mailem. V tento okamžiku je objednávka předána k dalšímu zpracování a zavazuje obě strany s následky vyplývající z obecně právní problematiky právního úkonu.

Kupující odesláním objednávky souhlasí s našimi obchodními podmínkami a zároveň souhlasí s tím, že prodávající Cyklosport Derfl s.r.o. zpracoval získaná data z objednávkového formuláře pro své potřeby, zejm. však pro vyřízení objednávky a odeslání zásilky.
U registrovaných zákazníků získáváme souhlas s tím, že si uvedené údaje může prodávající Cyklosport Derfl s.r.o. uložit do své zákaznické databáze a to na dobu neurčitou nebo do odvolání souhlasu se ze strany zákazníka.
Veškerá činnost související se zpracováním osobních údajů zcela naplňuje podmínky dané legislativou, a to zák. 101/2000 Sb., a to zejm. § 5 odst. 2 písm. B) a odst. 6.

Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Každá objednávka má své originální číslo, které prosím používejte při komunikaci s prodávajícím. Dále toto číslo objednávky slouží jako VS při platbě převodem.
Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě.

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na e-shopu, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „slevu“ nebo „akci“.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem doručení zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. V případě osobního odběru je za místo doručení považována adresa provozovny vybrané prodejny.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího po jeho převzetí a zaplacení.

 

4. Dodací lhůty

 

Dodací lhůta záleží na dostupnosti zboží, která je uvedena u každé položky. Tato dodací lhůta se může změnit z důvodu dodavatelských komplikací. Dalším kritériem je zvolený druh přepravy.

V případě, že je objednané zboží skladem a objednávka byla námi potvrzena do 12.00 hodiny (obdržíte e-mail potvrzeným termínem dodání druhý den), bude ještě tentýž den balík připraven k odeslání. Česká pošta doručuje zboží do 24 hodin od našeho předání přepravci (pozn. v období březen až srpen bohužel neumíme garantovat odeslání tentýž den, důvodem jsou kapacitní možnosti expedice, děkujeme za pochopení).

Pokud není některé zboží skladem, dodací lhůta vám bude sdělena v e-mailu o upřesnění dodání zboží. Během této lhůty není kupující oprávněn objednávku zrušit. V případě, že Vámi objednané zboží nemůžeme dodat z důvodů vyprodání zásob, budete o této skutečnosti obratem informováni pracovníkem Cyklosport Derfl s.r.o. a Vaše objednávka bude po dohodě stornována nebo aktualizována.

Pokud bude objednávka zadána v den pracovního volna, budeme se jejímu potvrzení a vyřízení věnovat neprodleně následující pracovní den.

Volba způsobu platby za zboží je součástí objednávkového formuláře. Prodávající Cyklosport Derfl s.r.o. si ponechává možnost požadovat po kupujícím uhrazení zálohy na objednané zboží až do výše 100% kupní ceny.

 

5. Způsob platby a doručení zboží

 

Způsoby plateb a možnosti dopravy zboží jsou podrobně popsány v KOŠÍKU v záložce ADRESA, PLATBA A DOPRAVA.V případě poklesu hodnoty bjednávky pod částku pro poštovném zdarma, bude poštovné účtováno dle platného ceníku.

 

6. Záruka na zboží, reklamační řád

 

Na veškeré zboží prodávané na www.deflkola.cz je poskytována záruka o minimální délce 24 měsíců. Na některé komponenty se vztahují speciální záruční podmínky, které jsou pro tento případ uvedeny u popisu zboží na našich webových stránkách.
Během této dvouleté záruční doby má kupující nárok na možnost uplatnění reklamace na zboží pro jeho závady. Závady zjištěné do 14 po obdržení zásilky se řídí jinými ustanoveními.
Veškerý záruční a pozáruční servis je zajištěn u naší firmy nebo u výhradního zastoupení výrobce v ČR.

 

POSTUP PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE, REKLAMAČNÍ ŘÁD

 

I. Všeobecná ustanovení

Veškeré reklamace, reklamační řád, jenž určujte postup kupujícího, se řídí aktuální právní úpravou, zejm. předpisy Novým občanským zákoníkem 89/2012 Sb. a zákonem 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele.

Možnost uplatnění reklamace na vadné zboží je omezena pouze na zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího, což kupující musí potvrdit předložením řádně vyplněného dokladu o koupi nebo jeho číslem. Reklamaci zboží může uplatnit pouze proti prodávajícímu Cyklosport Derfl s.r.o.

 

II. Práva a povinnosti prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o. v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající Cyklosport Derfl s.r.o. se musí snažit o co nejrychlejší vyřízení reklamace.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu zboží.

Vada, která vznikla neodbornou montáží nemůže být uznána.

Prosíme o přiložení vyplněného reklamačního protokolu, který je ke stažení na stránce Reklamace a vrácení zboží.

Odpovědnost prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o. se nevztahuje na špatně zabalené a chybně odeslané zásilky od kupujícího s reklamovaným zbožím.

Neoznámené zásilky na dobírku nebudou přijaty.

 

III. Práva a povinnosti kupujícího vůči prodávajícímu Cyklosport Derfl s.r.o. v reklamačním řízení

Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

V případě, že prodávající neopraví nebo nevymění reklamované zboží ve lhůtě jednoho kalendářního měsíce (nárok vznikne při nedodržení lhůty, která je o jeden den vyšší, než datum přijetí reklamace v předchozím měsíci), má kupující nárok na nový výrobek nebo vrácení celé kupní ceny. Tuto volbu je kupující povinen oznámit při předání reklamace. Bez této informace bude vždy výrobek vyměněn za nový.

V případě neuznané reklamace je účtován manipulační poplatek ve výši nákladů na lokalizování závady a odeslání zboží na posouzení k výrobci, poštovné a balné na zaslání zpět zákazníkovi.

Kupující je oprávněn vyžadovat opravu zboží také u zástupce výrobce v ČR, zavazuje-li zástupce k tomuto smlouva s výrobcem.

Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v zákonem stanovených případech a za splnění dalších podmínek uvedené v pramenech tohoto reklamačního řádu.

Kupující je povinen informovat prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o. na e-mail derflkola@centrum.cz, ještě před odesláním reklamovaného zboží, že zboží odesílá.

V případě uznané reklamace má kupující nárok na úhradu poštovného ve výši nejnižšího poštovného z nabídky e-shopu.

V případě nesouhlasu s výsledkem reklamačního řízení, je zákazník oprávněn podat návrh na prošetření reklamace na orgán ČOI, který slouží jako mezistupeň před soudním řízením.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 57/15, 120 00, Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa http://coi.cz.

Kupující je povinen upozornit přepravní společnost při převzetí zásilky, že je poškozen obal zásilky a zásilku převzít tzv. s výhradou. Pokud je obsah zásilky poškozen, je kupující - zákazník povinen nejpozději do 48 hodin kontaktovat přepravní společnost a žádat zahájení reklamačního řízení. Pokud bude kupující uplatňovat reklamaci poškozené zásilky u prodávajícího, bude tato reklamace odmítnuta.

 

IV. Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je součástí obchodních podmínek prodávajícího Cyklosport Derfl s.r.o.

Tento reklamační řád se netýká situací, kdy zákazník převezme poškozenou zásilku od přepravní společnosti. Pokud je zásilka se zboží poškozená, je nutno nejpozději do druhého dne kontaktovat přepravní společnost a zahájit reklamační řízení s přepravní společností. Prosíme také o emailovou kopii směrem k nám, abychom měli přehled o kvalitě práce přepravních společností.

 

Reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. října 2021.

 

7. Odstoupení od smlouvy

 

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě) má kupující dle ustanovení § 1829 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy (vrátit zboží) bez udání důvodů, a to do 14 dnů ode dne převzetí zboží.

Podrobné informace o možnosti odstoupení od kupní smlouvy nebo vrácení zboží je posáno na stránce Reklamace a vrácení zboží.

Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní, musí prodávajícímu vrátit veškerá plnění, která na základě kupní smlouvy získal. Pokud již toto není možné, bere kupující na vědomí, že pokud jím vrácené zboží bude např. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno nebo nebude vráceno včetně veškerého příslušenství (záruční list, manuál, obal apod.), vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu v souladu s ustanovením § 1833 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nárok na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží případně s uvedením zboží do původního stavu. Nárok na úhradu těchto nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Teoreticky mohou tyto náklady dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

V případě, že prodávající nepředal kupujícímu informace, které je povinen sdělit podle ustanovení § 1820 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, může kupující od smlouvy odstoupit do jednoho roku a čtrnácti dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Jestliže však byl kupující poučen o právu odstoupit od smlouvy v této lhůtě, běží čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení ode dne, kdy kupující poučení obdržel.

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu předá nebo zašle ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

V případě odstoupení od smlouvy je nutné uplatňovat nárok na vrácení zboží pouze u toho právního subjektu Cyklosport Derfl s.r.o. u kterého bylo zboží dle prodejních dokladů zakoupeno.

Do 14 dnů od odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, pouze v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození.
Do zásilky prosím přiložte vyplněný protokol o zpětném vrácení zboží, který naleznete na stránce Reklamace a vrácení zboží. Náklady na dopravu zboží zpět prodávajícímu nese kupující. Náklady na další, či opakované zasílání vyměněného zboží nese spotřebitel nezávisle na hodnotě zaslaného zboží či předchozí objednávky. Náklady jsou 150,- Kč.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14ti dnů od chvíle, kdy mu bylo doručeno odstoupení od smlouvy vč. vráceného zboží, a to převodem na bankovní účet kupujícího. Prodávající není povinen vrátit peníze kupujícímu dřív, než mu je vrácené zboží předáno. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. V případě vracení nákladů na přepravu hradíme max. do výšky nejnižšího přepraveného z nabídky e-shopu.

Právo na odstoupení od smlouvy dle § 1837 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku nemá spotřebitel v případě smluv:

o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,

o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,

o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smícháno s jiným zbožím,

o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném kupujícím na jeho žádost, to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných dílů,

o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud prodávající tato plnění poskytuje v určeném termínu,

uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby nebo

o dodání digitálního obsahu pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Dále kupující nemá nárok na odstoupení od smlouvy v případě nákupu zboží na kamenné prodejně (a to i v případě on-line objednávky s vyzvednutím zboží na prodejně prodávajícího). Kupující má v tomto případě dostatečný prostor pro kontrolu kupovaného zboží.

 

8. Právní doložka

 

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky uveřejněné na www.derflkola.cz jsou v souladu se stávající platnou právní úpravou. Prameny právní úpravy jsou dostatečně uvedeny. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se s nimi dostatečně seznámil a nemá k nim výhrad. Tyto obchodní podmínky mají přednost před dispozitivní právní úpravou. Pokud není něco upraveno v našich obchodních podmínkách, je jedním z pramenů nový občanský zákoník v platném znění.

Náklady na použití prostředků komunikace na dálku nese spotřebitel.

Informace a popisky u položek v katalogu jsou vytvářeny ze zdrojů dodaných dovozci. Firma Cyklosport Derfl s.r.o. nenese v žádném případě odpovědnost za jejich technickou a věcnou nepřesnost.

Dále naše firma nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou nepřesným poskytnutím informace týkající se výrobků. Nabídka zboží za uvedené ceny je závazná do té doby, pokud není na webových stránkách obchodu Cyklosport Derfl s.r.o. uvedena nabídka a cena jiná. V kategorii slevy jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu nebo je časově omezena.
V kategorii výprodej jsou uvedeny zlevněné položky, nabídka trvá vždy pouze do vyprodání zásob ze skladu
Obrázky na internetových stránkách mají pouze ilustrační charakter, rozhodující je popis a název produktu.

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Cyklosport Derfl s.r.o. je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a zkvalitnění nabízených služeb. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Cyklosport Derfl s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů. Stanete-li se zákazníkem internetového obchodu prodávajícího, dáváte již při registraci souhlas s tím, že údaje o vás budou zařazeny do databáze. S těmito údaji je zacházeno výhradně dle zákonem stanovených postupů, jak je uvedeno výše.

 

II. Copyright

Webové stránky, jejich jakákoli část, obrázky produktů, technické popisy, design webových stránek, grafické rozvržení systému, takto vyhotovené obchodní podmínky a obsah všech domén prodávajícího jsou naším duševním vlastnictvím a nesmí být bez našeho souhlasu žádným způsobem zkopírována nebo jinak využita.
V případě porušení této právní doložky se vystavujete nebezpečí dle 121/2000 Sb.

 

III. Ostatní ujednání

Kupujícím se rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky.
Cyklosport Derfl s.r.o. nezodpovídá za problémy vzniklé nesprávným používáním v rozporu s dodacími, platebními podmínkami a reklamačním řádem.

 

9. Zpracování osobních údajů

 

Vše o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů je popsáno na stránce Ochrana osobních údajů.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. října 2021.

 


Načítám...
ico Pokračovat v nákupu
Celkem
ico
Nakupte ještě za
a máte DOPRAVU ZDARMA
editUpravit košík